author تماس : 6010-075-0915

تمیز دعاوی قراردادی و معاهده ای

تمیز دعاوی قراردادی و معاهده ای چکیده انعقاد معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، با توجه به ماهیت آن که موضوع حقوق خصوصی و حقوق بین الملل است، رشته ای جدید از مباحثات علمی بین داوران و حقوقدانان ایجاد کرد که برخی از مسائل آن با قواعد کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق بین الملل منطبق […]

نمونه رای قاچاق ارز

نمونه رای قاچاق ارز شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۳۳۳                  مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ رای بدوی در خصوص اتهام م.م. فرزند ط. دایر بر قاچاق ارز به میزان ۵۴۷۰۰ دلار آمریکا، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و نظر به گزارش مرجع انتظامی که توسط آن مرجع قبل از دستگاه […]

نمونه رای شرب خمر

نمونه رای شرب خمر شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۲۹۹        مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ رای بدوی در خصوص اتهام ق.الف. فرزند ی.؛ دایر بر شرب مسکر و نگهداری نیم لیتر مشروبات الکلی؛ با عنایت به گزارش مرجع انتظامی مؤدای اظهارات شهود و مطلعین که وی را در حالت مستی دیده اند و کیفرخواست شماره ۹۲-۳۰۱۰ مورخ ۹۲/۱۰/۲۲ […]

نمونه رای نشر اکاذیب

نمونه رای نشر اکاذیب رای بدوی در خصوص اتهام خانم الف.ن. فرزند م.، دایر بر نشر اکاذیب موضوع شکایت خانم ن.ف. فرزند ح.، جمیع اوراق و محتویات پرونده مورد بررسی قرار گرفت. اولاً با فرض پذیرش ادعای شاکیه، مطالبی که از سوی متهمه بیان شده نسبت به پسر و شوهر شاکیه بوده نه خود شاکیه، […]

کارشناسی ضرب و جرح

تأملی بر نحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانونی ایران چکیده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر قوانین، قانون دیات، برای رسیدگی به مجازات یا غرامت ضرب و جرح ها که به دنبال جرایم شبه عمدی ایجاد شده اند مورد استناد محاکم دادگستری قرارمی گیرد. در این قوانین اهمیت کارشناسی پزشکی ضرب […]

شرایط معافیت پزشک

جراحی زیبایی و شرایط معافیت پزشک از مسؤولیت کیفری چکیده جراحی زیبایی به عنوان یکی از اقسام جراحی پلاستیک در پی گسترش دانش جراحی ترمیمی که در ابتدا اغلب به جهت ترمیم اعضای آسیب دیده و یا نامتعارف بکار می رفت، و به دنبال تغییر در سبک زندگی و ارزش های اجتماعی، مورد توجه بسیاری […]

حق تشکیل خانواده

حق تشکیل خانواده و دسترسی به فناوری های کمک باروری در پرتو موازین بین المللی حقوق بشر چکیده حق تشکیل خانواده یکی از حقوق اساسی فرد است که در اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از جهانی و منطقه ای به آن اشاره شده است و دولت ها تکالیف سلبی و ایجابی نسبت به افراد […]

بیماری واگیردار

نحوه احراز مسئولیت کیفری در بیماری واگیردار و جرایم قابل انتساب چکیده در حال حاضر بیماری های واگیردار نوظهور از نوع کشنده، در حال افزایش بوده و سالیانه باعث مرگ بسیاری می گردد. معدودی از این بیماری ها مطلقاً، برخی به صورت نسبی کشنده و اکثراً نیز غیر کشنده به حساب می آیند. ویژگی های […]

مسئولیت پزشکی

نگاهی به مسئولیت های اخلاقی، حرفه ای و حقوقی پزشکان مسئولیت های پزشکی : خطاهای پزشکی (شامل قصور و تقصیر پزشکی در دو جنبه مهارت نداشتن علمی و عملی) با حقوق بیماران و ایمنی آنها ارتباط وسیعی دارد و در دو دهه اخیر در سطح جهانی، به شکلی جدی مورد توجه نظام سلامت و سیاستگذاران […]

صدور مجوز سقط جنین

روند بررسی و صدور مجوز سقط جنین درمانی صدور مجوز سقط درمانی بر اساس ماده واحده قانون سقط جنین درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن که به تصویب سازمان پزشکی قانونی رسیده‌، بر عهده سازمان پزشکی قانونی است و این سازمان مرجع خاص رسیدگی کننده به این موضوع است. بر […]