author تماس : 6010-075-0915
روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا

روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا

روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا مقدمه: روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا (تحلیل جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی) در دین مبین اسلام روابط نامشروع ، محدودّیت‌ها و قیودی قرار داده شده است که طبعاً، به نفع و مصلحت آدمیان و جوامع انسانی است؛ زیرا چنانکه در […]

کدام مطالب نشر اکاذیب است؟

کدام مطالب نشر اکاذیب است؟

کدام مطالب نشر اکاذیب است؟ نشر اکاذیب مطبوعاتی و اشاعه یعنی پراکندن و منتشر کردن و اکاذیب که جمع کذب است عبارت است از خبر دروغ؛ مطبوعات نیز طبق ماده یک قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴؛ عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، […]

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری در چکیده مقاله ارتباط جرایم مرتبط در جرایم تعزیری در معنای عام که به اشکال مختلف است را عنوان می کند که ناشی از چه مواردی است. از حالت تعدد مادی و ارتباط برخی از جرایم در معنای خاص می گوید و دلیل این که به آن ها جرایم […]