author تماس : 6010-075-0915

شرایط معافیت پزشک

جراحی زیبایی و شرایط معافیت پزشک از مسؤولیت کیفری چکیده جراحی زیبایی به عنوان یکی از اقسام جراحی پلاستیک در پی گسترش دانش جراحی ترمیمی که در ابتدا اغلب به جهت ترمیم اعضای آسیب دیده و یا نامتعارف بکار می رفت، و به دنبال تغییر در سبک زندگی و ارزش های اجتماعی، مورد توجه بسیاری […]

حق تشکیل خانواده

حق تشکیل خانواده و دسترسی به فناوری های کمک باروری در پرتو موازین بین المللی حقوق بشر چکیده حق تشکیل خانواده یکی از حقوق اساسی فرد است که در اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از جهانی و منطقه ای به آن اشاره شده است و دولت ها تکالیف سلبی و ایجابی نسبت به افراد […]

بیماری واگیردار

نحوه احراز مسئولیت کیفری در بیماری واگیردار و جرایم قابل انتساب چکیده در حال حاضر بیماری های واگیردار نوظهور از نوع کشنده، در حال افزایش بوده و سالیانه باعث مرگ بسیاری می گردد. معدودی از این بیماری ها مطلقاً، برخی به صورت نسبی کشنده و اکثراً نیز غیر کشنده به حساب می آیند. ویژگی های […]

مسئولیت پزشکی

نگاهی به مسئولیت های اخلاقی، حرفه ای و حقوقی پزشکان مسئولیت های پزشکی : خطاهای پزشکی (شامل قصور و تقصیر پزشکی در دو جنبه مهارت نداشتن علمی و عملی) با حقوق بیماران و ایمنی آنها ارتباط وسیعی دارد و در دو دهه اخیر در سطح جهانی، به شکلی جدی مورد توجه نظام سلامت و سیاستگذاران […]

صدور مجوز سقط جنین

روند بررسی و صدور مجوز سقط جنین درمانی صدور مجوز سقط درمانی بر اساس ماده واحده قانون سقط جنین درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن که به تصویب سازمان پزشکی قانونی رسیده‌، بر عهده سازمان پزشکی قانونی است و این سازمان مرجع خاص رسیدگی کننده به این موضوع است. بر […]

مسئولیت پزشک در نظام حقوقی

مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران اشاره: مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسارات و زبان روحی و معنوی است که به بیمار وارد می‌آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. مسئولیت پزشک در ابعاد انتظامی، کیفری، اخلاقی و مدنی قابل بررسی است. که در این نوشتار به صورت چکیده‌وار به […]

خصوصیات علامت تجاری

خصوصیات علامت تجاری خصوصیات علامت تجاری علامت تجاری باید خصوصیاتی را داشته باشد تا بعنوان یک مال صنعتی به ثبت برسد و مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد و در صورت نبودن یکی از این ویژگی ها، اداره مالکیت صنعتی درخواست ثبت علامت را رد می کند. بنابراین دانستن این خصوصیات، با توجه به اینکه علامت […]

شرکت های سهامی

شرکت سهامی تعریف و کلیات شرکت سهامی: بر طبق ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. لذا مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنهاست. سهام جزء حقوق مالی محسوب می شود و در […]