author تماس : 6010-075-0915

گواهی انحصار وراثت

تقسیم ارث تقسیم ارث ( ترکه)، یکی از مسایل مهم بعد از فوت اشخاص است. اموال، اعم از منقول و غیر منقول، که از شخص متوفی به جای می ماند، ارث یا ترکه نامیده می شود. گاهی مشاهده می شود، در هنگام تقسیم ترکه (ارث)، یکی از ورثه، سند عادی مبنی بر انتقال بعضی از […]

تقسیم ارث

تقسیم ارث تقسیم ارث ( ترکه)، یکی از مسایل مهم بعد از فوت اشخاص است. اموال، اعم از منقول و غیر منقول، که از شخص متوفی به جای می ماند، ارث یا ترکه نامیده می شود. گاهی مشاهده می شود، در هنگام تقسیم ترکه (ارث)، یکی از ورثه، سند عادی مبنی بر انتقال بعضی از […]

ورشکستگی شرکت ها و شرکت ها

ورشکستگی ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت ، حالت تاجری است که ازپرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند به تعهدات تجاری خود عملی کند. توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد اما فعلاً نتواند دیون خود را بدهد. به عنوان مثال، اموال او […]

وصول مطالبات

وصول مطالبات   وصول مطالبات چیست :به طور کلی میتوان مطالبات را از نظر امکان وصول و عدم امکان وصول به سه دسته ی زیر تقسیم نمود: حتمی الوصول: اینگونه مطالبات یقیناٌ وصول میشود و احتمال عدم وصول آن صفر درصد است . لاوصول: در اینگونه مطالبات احتمال وصول غیرممکن است. مشکوک الوصول: بر خلاف دو […]

چک و سفته

چک و سفته اسناد تجاری اسنادی هستند که دو مشخصه ذیل را توأمان داشته باشند : الف) متضمن طلب پولی کوتاه مدت یا بدون سررسیدند.ب) قابل نقل و انتقال هستند. *اسنادی که این دو مشخصه را توأمان  دارند عبارتند از چک ،سفته ، برات اکنون تعریف مختصری از اسناد تجاری بیان می داریم : الف) […]

حضانت

حضانت حضانت و نگهداری از فرزند امری است كه بر اساس نیاز طبیعی فرزندان تنظیم شده است و تأمین هزینه زندگى کودک برعهده پدر است، اما پس از تمام شدن سن حضانت فرزند، خود میتواند تصمیم بگیرد که ادامه زندگی او با پدر باشد یا مادر. حضانت پس از جدایی والدین براي حضانت و نگهداري […]

نفقه

نفقه نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در […]

مهریه

مهریه مَهر یا مهریه مالی است که مرد به هنگام ازدواج، برای پرداخت به زن بر عهده می‌گیرد. مهریه حق زن است و او می‌تواند بلافاصله پس از عقد آن را مطالبه کند، این حق پس از فوت زن به ورثه او می‌رسد و آنان می‌توانند آن را از مرد مطالبه کنند. تعیین نشدن مهریه […]

طلاق توافقی

طلاق توافقي یکی از مهم ترین وقایع زندگی انسان ازدواج است که البته در بعضی موارد به جدایی منجر می‫شود. «طلاق» واژه‌ای است که این روزها زیاد می‫شنویم ولی شاید همه به مسائل جزئی آن آشنا نباشند. طلاق توافقی آن است که زن و مرد باید در خصوص کلیه‌ی امور مالی و غیرمالی خود باهم […]

طلاق

طلاق طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است. در حقوق طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص. بر اساس قانون، طلاق خاص نکاح دائم است و در عقد موقت طلاق وجود ندارد؛ زیرا زن در عقد موقت با انقضاء مدت یا بذل (بخشیدن مدت باقی‌مانده از […]