author تماس : 6010-075-0915
کلاهبرداری با انتقال مال غیر

کلاهبرداری با انتقال مال غیر

کلاهبرداری با انتقال مال غیر در این مقاله نویسنده انتقال حقوقی مال غیر را که در قالب معامله موجب انتقال عین یا منفعت می شود، جرم انتقال مال غیر می داند. در ادامه از ویژگی های اضرار در این جرم، ارتباط این جرم را با کلاهبرداری ، جایگاهش در دسته بندی جرایم و این که […]

شروع به جرم در حقوق ایران

شروع به جرم در حقوق ایران

شروع به جرم در حقوق ایران و فرانسه شروع به جرم عبارت ‌است از رفتاری که به منظور عملی کردن قصد مجرمانه انجام شده، لیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نشده است. شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده باشد. به […]

مجازات اخلال گران

مجازات اخلال گران آرامش عمومی در چهارشنبه سوری در این مقاله در ابتدا رفتارهایی که مصداق اخلال در نظم عمومی و جرم در این مراسم است را با توجه به مواد قانونی مربوطه بیان می کند و به مجازات آن ها که حبس و شلاق است، اشاره می کند. در ادامه از مجازات استفاده از […]

آدم ربایی

آدم ربایی در ابتدای مقاله از شیوع آدم ربایی در دنیا به انگیزه های مختلف می گوید که به دلیل خشونت زیاد این جرم مجازات های سنگینی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. در ادامه از آسیب های روحی و جسمی این جرم بر شخص قربانی یا خانواده او و همچنین از نبودن […]

محکومیت چک بی محل

چگونگی اجرای محکومیت های چک بلامحل در ابتدای مقاله با توجه به ماده قانونی مربوطه چک بلامحل که قابل تعقیب کیفری نیستند را نام می برد و فقط چک به روز را قابل تعقیب کیفری می داند و همچنین مهلت طرح شکایت کیفری را بیان می کند. در ادامه از مجازات شدیدتر برای فردی که […]

حقوق اتحادیه

حقوق و آزادی های اتحادیه های کارگری در ابتدای این مقاله از تمایل انسان به گروه و متحد شدن و ضرورت تشکیل احزاب و گروه های سیاسی و صنفی می گوید. همچنین از فعلیت یافتن جنبش های سندیکا یی در روند توسعه اجتماعی و سیاسی در قرن ۱۹ می گوید. در ادامه از شکل گیری […]

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودروها بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی برخی از ضابطین اعم از نیروهای انتظامی، بسیج و… در موضوعات و چهارچوب وظایف قانونی خود انجام وظیفه می نمایند. یکی از اقدامات نیروهای مذکور تفتیش و بازرسی خودروها در زمان و مکانهای گوناگون می باشد. به همین منظور یکی از […]

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در قوانین ایران و قوانین بین المللی حقوق شهروندی در ابتدای مقاله از ضرورت وجود دو گروه حکومت و افراد جامعه می گوید. و از عنوان ها و حقوق و تکالیفی که این دو گروه در دوره های مختلف داشته اند نام می برد. در ادامه مفهوم کوتاهی از حقوق شهروندی و شهروند […]

حریم خصوصی

غربت حریم خصوصی در کتاب قانون حق خلوت آدمیان و حرمت حریم خصوصی یکی از مصادیق بارز حقوق اساسی بشر است. پیشرفت علم و تکنولوژی به همان اندازه که می‌تواند برای بشریت مطلوب باشد به همان اندازه نیز می‌تواند خطرآفرین و تهدید‌آمیز باشد و این وظیفه دولت‌هاست که با پیش‌بینی سازوکارهای مناسب از حقوق اساسی […]

حقوق زن

حقوق زن در قوانین ایران از حقوق زن تعاریف مختلفی به عمل می آید؛ عده ای آن را توانایی های انسان می دانند که ممکن است آنها را در اختیار داشته باشد و بالفعل از آنها استفاده کند و بعضی مواقع نیز این حقوق و توانایی ها به صورت بالقوه در او هستند ولی لوازم [...]