author تماس : 6010-075-0915
روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا

روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا

روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا مقدمه: روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا (تحلیل جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی) در دین مبین اسلام روابط نامشروع ، محدودّیت‌ها و قیودی قرار داده شده است که طبعاً، به نفع و مصلحت آدمیان و جوامع انسانی است؛ زیرا چنانکه در […]

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری در چکیده مقاله ارتباط جرایم مرتبط در جرایم تعزیری در معنای عام که به اشکال مختلف است را عنوان می کند که ناشی از چه مواردی است. از حالت تعدد مادی و ارتباط برخی از جرایم در معنای خاص می گوید و دلیل این که به آن ها جرایم […]

مجازات حقوقی افشای اسرار دیگران

مجازات حقوقی افشای اسرار دیگران

مجازات حقوقی افشای اسرار دیگران در ابتدای مقاله به نکوهش افشای اسرار دیگران به وسیله افرادی از جمله وکلا و پزشکان پرداخته است. در ادامه قانون گذار عنوان می کند که افشای اسرار به وسیله ی چه افرادی و به چه دلیل جرم و مرتکب قابل تعقیب و مجازات می باشد. نویسنده از مواردی که […]