author تماس : 6010-075-0915
روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا

روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا

روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا مقدمه: روابط نامشروع یا عمل منافی عفّت غیر از زنا (تحلیل جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی) در دین مبین اسلام روابط نامشروع ، محدودّیت‌ها و قیودی قرار داده شده است که طبعاً، به نفع و مصلحت آدمیان و جوامع انسانی است؛ زیرا چنانکه در […]

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری در چکیده مقاله ارتباط جرایم مرتبط در جرایم تعزیری در معنای عام که به اشکال مختلف است را عنوان می کند که ناشی از چه مواردی است. از حالت تعدد مادی و ارتباط برخی از جرایم در معنای خاص می گوید و دلیل این که به آن ها جرایم […]

مجازات حقوقی افشای اسرار دیگران

مجازات حقوقی افشای اسرار دیگران

مجازات حقوقی افشای اسرار دیگران در ابتدای مقاله به نکوهش افشای اسرار دیگران به وسیله افرادی از جمله وکلا و پزشکان پرداخته است. در ادامه قانون گذار عنوان می کند که افشای اسرار به وسیله ی چه افرادی و به چه دلیل جرم و مرتکب قابل تعقیب و مجازات می باشد. نویسنده از مواردی که […]

کلاهبرداری با انتقال مال غیر

کلاهبرداری با انتقال مال غیر

کلاهبرداری با انتقال مال غیر در این مقاله نویسنده انتقال حقوقی مال غیر را که در قالب معامله موجب انتقال عین یا منفعت می شود، جرم انتقال مال غیر می داند. در ادامه از ویژگی های اضرار در این جرم، ارتباط این جرم را با کلاهبرداری ، جایگاهش در دسته بندی جرایم و این که […]

جرم جعل در قانون

جرم جعل در قانون

جرم جعل در قانون در ابتدای مقاله به این موضوع اشاره می کند که جرم جعل در زمره ی چه نوع جرایمی است. همچنین از اهمیت جنبه ی غیرمالی این جرم و دلیل آن می گوید. در ادامه مواد قانونی مربوط به این جرم و مصادیق آن را بیان می کند. همچنین مجازات های این […]

صدور چک بی محل

جنبه های مدنی و کیفری در صدور چک بلامحل در ابتدای مقاله کاربرد چک را بیان می کند و به این موضوع اشاره می کند که اگر شخصی بداند که در حسابش پولی نیست و به طور کلی امکان پرداخت چک وجود ندارد، ولی اقدام به صدور چک بکند، از نظر قانون مجرم و قابل […]

بازداشت بی گناه

جبران خسارت بازداشت بی گناه در این مقاله در ابتدا جبران خسارت بازداشت بدون دلیل موجه را یک اصل مسلم حقوق بشری می داند که هم در قوانین ایران و هم در اسناد بین المللی به آن اشاره شده است و این بازداشت را شامل هر نوع بازداشتی اعم از بازداشت موقت، بازداشت مرتفع شده […]

قوانین چک

چک و قوانین مربوطه در ابتدای مقاله از کاربرد چک می گوید و به مقرراتی از قانون تجارت که شامل چک می شود، اشاره می کند. در ادامه با توجه به مواد قانونی، چک را تعریف و شرایط چک دارای اعتبار را بیان می کند. در بخش بعد از تاریخ صدور چک و اهمیت آن […]

حمایت از حقوق زنان

حمایت از حقوق زنان در مراحل دادرسی در ابتدای مقاله از مقررات حمایتی که برای زنان در قوانین اساسی و داخلی کشورها وجود دارد، می گوید. همچنین از ذکر حقوق زنان در موازین بین المللی و منشورهای حقوق بشری می گوید. اصلی از قانون اساسی را بیان می کند که در آن همه افراد ملت [...]

تحولات قانون گذاری

بررسی تحولات قانون گذاری امر آمر قانونی در ابتدای مقاله امر آمر قانونی را از مواردی می داند که باعث می شود ارتکاب اعمالی که در قانون برای آن ها مجازات تعیین شده است، جرم محسوب نشود. این امر را از جانب مقام صلاحیت دار قانونی می داند که مامور مکلف به تبعیت از آن […]